Gamuza

Gamuza to zaawansowany system do koordynacji wycinki drzew. Został stworzony z potrzeby usprawnienia procesów geodezyjnych i administracyjnych. Dzięki zaimplementowaniu rozbudowanych funkcji, codzienna praca zarówno techników jak i administratorów biurowych staje się łatwiejsza.

★★★★★

Wstęp

Firma Gamuza, stojąc na straży bezpieczeństwa infrastruktury energetycznej, realizuje kluczowe zadania w obszarze zarządzania wegetacją roślinności w pasach linii energetycznych. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii i wieloletniemu doświadczeniu, firma nie tylko dba o bezpieczeństwo energetyczne Polski i innych krajów europejskich, ale również o maksymalizację efektywności pracy z poszanowaniem środowiska.

Problem

Przed wdrożeniem systemu Gamuza, procesy geodezyjne i administracyjne były czasochłonne i komplikowane. Technicy musieli ręcznie spisywać koordynaty drzew przeznaczonych do wycinki oraz samodzielnie wyszukiwać informacje o lokalizacji i właścicielach działek. Ten brak zautomatyzowanego procesu powodował znaczne opóźnienia i potencjalne ryzyko błędów.

Rozwiązanie

IT-SOLVE, jako zaufany partner technologiczny, zaimplementował zaawansowany system Gamuza, integrując go z systemem mapowym QuantumGIS oraz geoportalem. Rozwiązanie to umożliwiło:

  • Automatyczne wyszukiwanie działek na podstawie podanych koordynatów.
  • Szybkie uzyskiwanie informacji o właścicielach działek.
  • Transparentne zarządzanie procesami administracyjnymi.
  • Usprawnienie komunikacji między pracownikami terenowymi a administracją.

System Gamuza również zapewnia kontrolę otrzymanych zgód do wycinki drzew oraz sprawną koordynację projektów.

Wykorzystane technologie

Projekt Gamuza wykorzystał ASP.NET MVC do dynamicznego tworzenia interfejsów użytkownika oraz AWS i Azure dla niezawodnej infrastruktury chmurowej. Bootstrap zapewnił responsywny design, a PostgreSQL służył do efektywnego zarządzania danymi. Kluczowym elementem był Quantum GIS, który umożliwił dokładne mapowanie i wizualizację danych geoprzestrzennych, niezbędne w procesach zarządzania wegetacją. Ta kombinacja technologii pozwoliła stworzyć kompleksowe i wydajne rozwiązanie dla Gamuzy.

Korzyści

Dzięki wdrożeniu systemu Gamuza, firma osiągnęła znaczące usprawnienia:

  1. Wsparcie Procesów Administracyjnych: Procesy administracyjne są teraz znacznie szybsze i bardziej przejrzyste.
  2. Koordynacja Prac Terenowych: Rozbudowane funkcjonalności systemu ułatwiają koordynację pracowników terenowych.
  3. Zarządzanie Pracami Wycinkowymi: Integracja z zaawansowanymi narzędziami mapowymi pozwala na dokładne planowanie i realizację zadań wycinkowych.

Wpływ na misję firmy

Gamuza, dzięki nowoczesnym systemom informatycznym wdrożonym przez IT-SOLVE, może teraz efektywniej realizować swoją misję. System Gamuza nie tylko zwiększa bezpieczeństwo energetyczne, ale również wspiera rozwój spółek z branży energetycznej, będąc przy tym ekonomicznie efektywny i zgodny z przepisami ochrony środowiska.

Podsumowanie

Wdrożenie systemu Gamuza to krok milowy dla firmy w dążeniu do maksymalizacji efektywności przy jednoczesnym zachowaniu harmonii z otaczającym środowiskiem. Jest to przykład, jak zaawansowane technologie mogą wspierać zarówno cele biznesowe, jak i troskę o naturę.

Chcesz zrealizować podobny projekt?

Powiedz nam czego potrzebujesz, a nasi eksperci Powiedzą Ci jak to zrobić, ile to kosztuje i na kiedy będzie gotowe.